سلول بازار سیاست مرکزی از اینکه در

سلول: بازار سیاست مرکزی از اینکه در اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

در روز پنج‌شنبه 31 خرداد ماه جاری خورشید به نقطه انقلاب تابستانی خواهد رسید و با شروع آن زمینیان باید در انتظار طولانی‌ترین روز سال باشند. 

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

طولانی ترین روز سال در انتظار زمینیان/دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان

عبارات مهم : آسمان

در روز پنج شنبه 31 خرداد ماه جاری خورشید به نقطه انقلاب تابستانی خواهد رسید و با شروع آن زمینیان باید در انتظار طولانی ترین روز سال باشند.

مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خورشید در گردش ظاهری بر کره آسمان طی 355 روز (یک سال خورشیدی) صورت های فلکی منطقةالبروج را طی می کند که به این مسیر “مدار گرفت” یا “دایرةالبروج” می گویند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از امتداد استوای زمین و ترسیم آن بر روی کره آسمان، دایره بزرگی پدید می آید که کره آسمان را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند.

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

عتیقی، عنوان این دایره بزرگ را “استوای آسمانی” ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه استوای آسمان با دایرةالبروج زاویه 23.5 درجه می سازند، دو دایره دایرةالبروج و استوای آسمانی متقاطع هستند که در دو نقطه همدیگر را قطع می کنند که به این نقاط “اعتدالین” گفته می شود.

به گفته وی، تقاطع اعتدالین مشمول بر اعتدال بهاری و پاییزی می شود.

در روز پنج‌شنبه 31 خرداد ماه جاری خورشید به نقطه انقلاب تابستانی خواهد رسید و با شروع آن زمینیان باید در انتظار طولانی‌ترین روز سال باشند. 

مدیر انجمن نجوم آماتوری با بیان اینکه نقاط طرفین اعتدالین را “انقلابین” می گویند، یادآور شد: یکی از آنها انقلاب تابستانی و دیگری انقلاب زمستانی است.

وی خاطر نشان کرد: در نقاط انقلابین، خورشید به بیشترین کشیدگی زاویه ای نسبت به استوای آسمان در حرکت ظاهری خود می رسد.

عتیقی با اشاره به شروع انقلاب تابستانی، اظهار کرد: با رسیدن خورشید به نقطه انقلاب تابستانی، در روز پنج شنبه 31 خرداد ماه جاری در ساعت 14 و 37 دقیقه به وقت ایران، خورشید به نقطه انقلاب تابستانی خواهد رسید.

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

مدیر انجمن نجوم کشور عزیزمان ایران خاطر نشان کرد: در این اوضاع تابستان در نیمکره شمالی از جمله کشور عزیزمان ایران شروع می شود.

عتیقی یادآور شد: درست در این لحظه زمستان در نیمکره جنوبی شروع می شود و فصل سرما در این این نیمکره از راه خواهد رسید.

در روز پنج‌شنبه 31 خرداد ماه جاری خورشید به نقطه انقلاب تابستانی خواهد رسید و با شروع آن زمینیان باید در انتظار طولانی‌ترین روز سال باشند. 

وی اضافه کرد: روز اول تابستان طولانی ترین روز و کوتاه ترین شب را پیش رو داریم و به مرور با گذر روزهای گرم تابستان از طول روز کاسته می شود و به طول شب افزوده خواهد شد، به نحوی که در روز اول پاییز طول روز و شب در سراسر کره زمین اعم از نیمکره شمالی و جنوبی برابر خواهد شد.

عتیقی با اشاره به دلایل زیاد کردن دما در تابستان، ادامه داد: گرمای تابستان نه به علت نزدیکی خورشید به کره زمین، بلکه به علت عمود تابیدن آن در این موقع از سال در نیمکره شمالی است.

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

نمودار عوض کردن فصول و انقلاب تابستانی

وی با بیان اینکه بعضی علت زیاد کردن دما در تابستان را نزدیک شدن خورشید به کره زمین می دانند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در تابستان نیمکره شمالی زمین از خورشید 5 میلیون کیلومتر دورتر هست. به عبارت دیگر در تابستان زمین 5 کیلومتر هم از خورشید دورتر می شود.

عتیقی ادامه داد: ولی در فاصله 150 میلیون کیلومتری زمین تا خورشید این تفاوت فاصله، تاثیر چندانی بر عوض کردن دمایی در سطح زمین ندارد.

به گفته وی علت کم کردن و زیاد کردن دما در سطح زمین مربوط به فاصله زمین تا خورشید نیست، بلکه به علت عمود و یا مایل تابیدن خورشید است.

واژه های کلیدی: آسمان | خورشید | انقلاب | خورشید | انقلابی | تابستان | تابستان | تابستانی | کره شمالی | کره شمالی

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

دلایل علمی زیاد کردن دما در تابستان ، طولانی‌ترین روز سال در انتظار زمینیان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz