سلول بازار سیاست مرکزی از اینکه در

سلول: بازار سیاست مرکزی از اینکه در اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات اختلاف پاداش‌ داوران و ورزشکاران درست نیست / فغانی

علیرضا فغانی گفت: از ما که گذشت ولی امیدوارم لحاظ کردن پاداش جهت داوران در آیین نامه اتفاق بیفتد.

اختلاف پاداش‌ داوران و ورزشکاران درست نیست / فغانی

فغانی: اختلاف پاداش داوران و ورزشکاران درست نیست

عبارات مهم : ایران

علیرضا فغانی گفت: از ما که گذشت ولی امیدوارم لحاظ کردن پاداش جهت داوران در آیین نامه اتفاق بیفتد.

به گزارش ایسنا، علیرضا فغانی بعد از مراسم تجلیل از سوی کمیته ملی المپیک در مورد این که هر چند وقت یک بار نفراتی را در داوری شاهد هستیم که در رویدادهای مهم قضاوت می کنند، بیان کرد: این که چند وقت یک بار بر اساس توانایی افراد تیم داوری یا داوران انفرادی داشته باشیم که در چنین رویدادهای قضاوت می کنند، قشنگ نیست. بین حضور داوران وقفه بوده است و این جالب نیست باید اصولی کار شود و به آمار دادن و آمار سازی بسنده نکنیم. کار سیستماتیک نیست در حالی که کشور ما پتانسیل زیادی دارد که باید شناسایی شوند.

اختلاف پاداش‌ داوران و ورزشکاران درست نیست / فغانی

او در پاسخ به این پرسش که فکر می کند بحث دادن پاداش به داوران در آیین نامه لحاظ شود، تاکید کرد: خودشان هم گفتند که جهت نخستین بار چنین اتفاقی افتاده و این یک تلنگری بود که در آیین نامه دیده شود و این خوب هست. البته از ما گذشته و امیدوارم جهت آیندگان اتفاق بیفتد. در المپیک به ورزشکاران طلا نقره و برنز ۳۰۰ و ۲۰۰ و ۱۰۰ سکه دادند و با کلی دوندگی و پیگیری به داوران ۱۰ تا سکه و به من که در فینال بودم ۳۰ سکه دادند این اختلاف پاداش ها درست نیست. باید مسئولان در آیین نامه این مسئله را مرتفع کنند.

فغانی در مورد بحث خداحافظی اش نیز گفت: در کشور عزیزمان ایران به حواشی زیاد پرداخته می شود. قبل از جام جهانی پرسیدند که خداحافظی میکنی و من نیز گفتم هر کاری نیاز به انگیزه دارد و اگر اشباع شوم شاید نباشم و بعد خبر زدند که من خداحافظی کردم ولی من هستم و تا زمانی که توان و ظرفیت دارم می مانم.

علیرضا فغانی گفت: از ما که گذشت ولی امیدوارم لحاظ کردن پاداش جهت داوران در آیین نامه اتفاق بیفتد.

داور ایرانی در پاسخ به این پرسش که بااهمیت ترین انتقاد به داوران در داخل چه چیزی هست، گفت: انتقادها اغلب عادلانه نیست و در کشور عزیزمان ایران چون مربیان در کشور عزیزمان ایران ثبات ندارند بعد از دو سه باخت فشار را روی کسی دیگر انتقال یافته می کنند و چه کسی بهتر از داور ولی هر موقع به داوران فضا دادیم و به داوران جوان سعه صدر نشان دادیم نتیجه گرفتیم و امیدوارم این روند در لیگ و آینده ادامه داشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | قضاوت | اختلاف | داوران | ایرانی | خداحافظی | ورزشکاران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz